Òrgan de Govern

L’Associació compta amb un Òrgan de Govern -Junta Directiva-, que l’administra i la representa.
Està formada per :
President:  Pere Cuesta i Pérez
Vicepresident:  P. Àngel Briñas i Gonzalo
Tresorer: Jordi Aixalà i Trilla
Secretària: Fina Nadal i Gené
i  sis vocals:

  • Fina Sanvisén i Alins
  • Mª Carme Sandiumenge i Batlle
  • Jaume Palanca i Solà
  • Jaume Tarraubella i Coloma
  • Xavier Pelegrí i Macarulla
  • Mª Carme Sibis i Felip