Castellà

Sabent la importància que te el coneixement de la llengua, sobretot en persones nouvingudes, oferim cursos/tallers lingüistics de Castellà i Català.
Tot i que considerem que el coneixement del Català és indispensable per desenvolupar-se i integrar-se en el nostre país, també oferim la possiblitat d’aprenentatge en castellà.
Ens adaptem als coneixements previs de cada alumne/a i per això oferim tres nivells:

  1. Iniciació
  2. Nivell II
  3. NivelI III

S’han graduat els objectius,  éssent els  principals :

  • acompanyar en les necessitats  personals de l’alumnat
  • oferir eines per al coneixement de vocabulari bàsic
  • ampliar del vocabulari necessari en l’activitat diària
  • iniciar en la lecto-escriptura
  • consolidar la lectura i escriptura
  • fomentar la convivència i la interacció personal